Musici

Het Frits Ensemble is een collectief dat projecten in wisselende bezettingen uitvoert, meestal vanaf 10 tot 20 musici. De “kaartenbak” van het Frits Ensemble is zeer divers: musici zijn (oud-)leden van Nederlandse studentenorkesten, studenten aan conservatoria en beroepsmusici uit de Nederlandse orkest- en kamermuziekpraktijk.

Elk project is samengesteld rondom een muzikaal thema waarvoor per project de juiste musici worden geselecteerd, afhankelijk van de bezetting en het thema. Voor ieder programma ligt de muzikale leiding in handen van een voor dat programma aangestelde artistiek leider. Het Frits Ensemble streeft ernaar om elk programma opdrachtcomposities of -arrangement te laten schrijven.

UITVOERENDEN VAN HET PROJECT LIEFDE & HAAT

Sopraan: Marieke Steenhoek

Frits Ensemble
Hobo: Rutger Relker & Else Buitenhuis
Klarinet: Janneke Slokkers & Bas de Wilde
Hoorn: Reinout de Boer & Marieke Hermans
Fagot: Anne-Lou Langendijk & Ingrid Bonnet

TEKST & MUZIEK

Libretto: Anna Maria Versloot
Muziekregie & arrangementen: Jeppe Moulijn
Idee: Rutger Relker

PRODUCTIETEAM

Productie: Relia Music BV
Art Direction: Rienk Post
Regie (dvd): Jef Monté
Geluidstechniek: Wessel Oltheten & Lammert Kraaijenveld
Licht: Johannes Versloot
Camera's: Wouter de Kuyper, Eli Verhagen & Jef Monté
Fotografie: Aatjan Renders Fotografie
Repetitoren: Sjef Douwes & Yolande Bertsch
Office Management: Bauke Relker